Kort en krachtig trainen
én managers helpen sturen

Visie op veranderen

Onze aanpak is gebaseerd op vier uitgangspunten:

1. Altijd concreet

Wij zijn praktisch & concreet. Vanuit heldere doelen kiezen deelnemers hun stappen naar resultaat. Iedereen beweegt stap-voor-stap naar het doel.

2. Geen cursus maar cases

Na de sprong vooruit ervaren deelnemers een kick! Maar tijdens de aanloop is er vaak spanning of twijfel. Overmatige modellenhonger of ellenlang praten óver veranderingen, resulteert vaak in uitstel. Daarom experimenteert bij ons iedereen met nieuwe mogelijkheden in eigen praktijksituaties.

3. Sturing brengt verandering, training ondersteunt

Wij staan schouder aan schouder met onze opdrachtgevers. In iedere organisatie houden mensen succesvol verandering op afstand. Ons antwoord is een uitgekiende veranderstrategie met sturing aan de basis.

4. Kort + DOEN!

Met een deadline ben je effectiever. Daarom trainen we kort en krachtig, in een halve dag of soms tijdens de lunch. Met een aantal korte veranderimpulsen op maat brengen we organisaties in beweging.  Veranderen vraagt meer commitment dan tijd.

Footer