Kort en krachtig trainen
én managers helpen sturen

Visie op veranderen

Onze aanpak is gebaseerd op vier uitgangspunten:

1. Commitment aan één stap !

Deelnemers hoeven vooraf niet te bedenken wat hun ontwikkelcompetenties zijn. In plaats daarvan nemen ze een concrete praktijkcasus mee die ze lastig vinden of energie kost. Van daaruit gaan we aan de slag. Daarna kiezen ze één stap (Next Step) voor in de praktijk. Zo bewegen deelnemers stap-voor-stap naar hun doelen.

2. Geen cursus maar cases

Na de sprong vooruit ervaren deelnemers een kick! Maar tijdens de aanloop is er vaak spanning of twijfel. Praten óver veranderingen en een overdosis conceptuele houvast leiden tot uitstel. Daarom springt iedereen in experimenteren met nieuwe mogelijkheden in eigen praktijksituaties!

3. Sturing brengt verandering, training ondersteunt

Toepassing in de praktijk is de bottleneck voor trainingsresultaten. In iedere organisatie houden mensen succesvol verandering op afstand. Ons antwoord is een uitgekiende veranderstrategie vanuit eigen verantwoordelijkheden voor deelnemers, hun leidinggevenden en Spring.

4. Kort + DOEN!

Met een deadline ben je effectiever. Daarom trainen we kort en krachtig, in een halve dag of tijdens de lunch. We springen er meteen in en zetten iedereen in beweging. Het verwerven van nieuw gedrag kan dán best in een paar uur. Want verandering vraagt meer commitment dan tijd.

Footer